De nonalcoholische consumptie - Medigo actueel

De nonalcoholische consumptie

Argwanend kijk ik naar het glas frisdrank in zijn hand. Het is zaterdagavond en hij drinkt… cola? Van een afstandje analyseer ik zijn houding op zoek naar antwoorden voor dit vreemde incident. Heeft hij buikpijn, is hij ziek? Hij staat rechtovereind, vrolijk pratend, hij lijkt in orde. Moet hij rijden? Nee, hij is een net afgestudeerde arts wonend in de Pijp. Parkeerplaatsen zijn daar slechts aanwezig in de vorm van fata morgana’s waarmee het bezit van een auto is uitgesloten. Wacht, hij is arts. Voorzichtig beweeg ik door de kamer in zijn richting en wijs met een vragende blik naar zijn glas. “Bereikbaarheidsdienst” antwoordt hij direct. Natuurlijk. Ik kijk om me heen en zie dat het feestje voor grofweg 90% wordt bevolkt door net afgestudeerde artsen. En die net afgestudeerde artsen verkeren in een permanente staat van dienst. Zonder mijn blik te verroeren trek ik de fles wijn die naast me staat naar me toe en omarm hem stevig. Oog in oog met mijn inmiddels zeer nabije toekomst geniet ik nog heel even van de mogelijkheid mijn telefoontjes van deze avond in beschonken toestand te kunnen beantwoorden.

Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Emma