'Smartlens' kan glucosespiegels meten - Medigo actueel

'Smartlens' kan glucosespiegels meten

Wetenschappers hebben een nieuw soort contactlens ontwikkeld die in staat is het bloedsuikergehalte te meten. Hierdoor is de lens van nut voor personen met diabetes, die zo tijdig kunnen weten wanneer hun bloedsuikergehalte te hoog wordt. Onderzoekers uit Zuid-Korea hebben de lens ontwikkeld, die uit traanvocht het suikergehalte kan meten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het suikergehalte in tranen een goede graadmeter is voor het daadwerkelijke bloedsuikergehalte van een persoon. Het is niet de eerste keer dat dit soort lenzen zijn gemaakt, maar het nieuwe type is zachter en daardoor "vriendelijker" voor het oog. In de lens zit een sensor die glucose detecteert. De informatie wordt weergegeven via een LED-pixel op de lens. Wanneer het glucosegehalte zich op een alarmerend niveau bevindt, wordt de pixel uitgeschakeld, waardoor de drager van de lens gewaarschuwd wordt. De lens is getest bij konijnen en bleek succesvol. Wanneer de lens ook zo werkzaam blijkt bij mensen, zou dit een uitkomst zijn voor personen met diabetes. Ook risicogroepen voor de ziekte zouden de lens kunnen gebruiken om hun bloedsuikerwaarden op peil te houden en diabetes zo mogelijk te voorkomen. Mogelijk worden er in de nabije toekomst ook lenzen ontwikkeld die andere biomarkers monitoren, zoals bloeddruk, lichaamstemperatuur en cholesterol. Hierdoor zouden hart- en vaatziekten mogelijk kunnen worden voorkomen. Bron: Nu.nl

Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Emma