Surfer heeft veel grotere kans om resistente bacterie te herbergen - Medigo actueel

Surfer heeft veel grotere kans om resistente bacterie te herbergen

Het heeft alles te maken met het vele zeewater dat surfers tijdens het beoefenen van hun sport binnenkrijgen. Wetenschappers bestudeerden de bacteriën die in de rectum van 300 mensen waren aangetroffen. Ongeveer de helft van de proefpersonen surfde regelmatig voor de kust van Groot-Brittannië. De onderzoekers wilden met name nagaan of de darmen van surfers E. coli-bacteriën herbergden die ook in de aanwezigheid van een veelgebruikt antibioticum (Cefotaxime) konden groeien (oftewel resistent waren). Uit het onderzoek blijkt dat 13 van de 143 surfers (oftewel 9%) voor resistente E.coli-bacteriën bij zich droegen. Ter vergelijking: slechts 4 van de 130 overige (niet-surfende) proefpersonen droeg deze resistente bacteriën bij zich (dat is 3%). Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat mensen die regelmatig surfen een vier keer grotere kans hebben om bacteriën met ‘mobiele resistentiegenen’ te herbergen. Dit is heel belangrijk, omdat deze genen van de ene aan de andere bacterie kunnen worden doorgegeven en antibioticaresistentie dus kunnen verspreiden. De kans dat in de darmen antibioticaresistente E.coli-bacteriën worden aangetroffen is voor surfers dus drie keer zo groot. Het is te herleiden naar het water waarin zij veel tijd doorbrengen. Nog steeds weten veel (potentieel ziekteverwekkende) bacteriën hun weg te vinden naar het kustwater. Ze zijn bijvoorbeeld afkomstig uit mest dat via oppervlaktewater in de ondiepe kustwateren terecht komt. En aangezien surfers tot wel tien keer meer water binnenkrijgen dan bijvoorbeeld zwemmers is de kans dat die bacteriën in hun darmen belanden, ook veel groter. De onderzoekers benadrukken dat ze er met hun studie niet op uit zijn om mensen ervan te weerhouden tijd door te brengen in het zeewater. Bron: Scientias

Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Emma