Toenemend tekort thuiszorg - Medigo actueel

Toenemend tekort thuiszorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waarschuwt voor toenemend tekort aan deskundig personeel in de zorg voor ouderen thuis. Het SCP pleit voor meer geld en creatieve oplossingsrichtingen in de zorg aan thuiswonende ouderen.

De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. De mens wordt ouder! Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de de thuiszorg voor 75-plussers. Deze groep groeit van 1,2 miljoen naar ruim 2 miljoen tussen nu en 2030. Ook het aantal alleenstaande ouderen en het aantal 85-plussers neemt toe. Deze groepen hebben relatief veel zorg nodig en daarom stijgt de vraag naar zorg en de vraag naar goede ondersteuning door medisch geschoold personeel dus mee. Echter, beschikbaarheid van deskundig personeel neemt af. Wellicht dat de academisch medisch studenten van nu een grote oplossing kunnen bieden voor dit tekort! Daarom zet Medigo op verschillende niveaus medisch studenten in ter ondersteuning in de thuiszorg, verzorging en verpleging. Wil jij zelf een bijdrage leveren met jouw medische kennis? Solliciteer op één van onze vacatures!

Bron: Zorgvisie & SCP, Afbeelding: Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma