Terug naar overzicht Medisch student
VIPP studenten voor iedere zorginstelling - Medigo actueel

VIPP studenten voor iedere zorginstelling

Het stimuleren en verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling is de afgelopen jaren een belangrijk hoofdthema in de zorg. In dit kader zijn vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschillende VIPP-programma’s gestart, wat staat voor: Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

Het VIPP-programma is opgedeeld in verschillende modules met verschillende deadlines waarbij het ministerie een subsidieregeling heeft ingezet voor het behalen van deze targets. Het is voor de zorginstellingen dus zeer interessant om de deadlines tijdig te behalen. Medigo ondersteunt zorginstellingen al enige tijd bij het behalen van de targets d.m.v. de inzet van medisch studenten teams. Flexibele teams worden via Medigo ingeschakeld om verschillende VIPP werkzaamheden op te pakken. Onze kandidaten ondersteunen o.a. bij het helpen inloggen en wegwijs maken van patiënten binnen het PGO, het beantwoorden van gebruikersvragen en het uitvragen en bijwerken van medicatiegebruik.

Sinds februari 2020 is VIPP 5 gestart, een implementatieprogramma als vervolg op VIPP 1 en 2. Waar bij VIPP 1 en 2 vooral stappen zijn gezet met betrekking tot uitwisseling tussen patiënt en professional, zet VIPP 5 de stap naar het uitwisselen van medische gegevens tussen zorginstellingen onderling en tussen instellingen en een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Het doel is dat informatie wordt hergebruikt en slechts eenmalig vastgelegd hoeft te worden. Zo ontstaat er een uniform en eenduidig dossier en worden fouten door 'overtikken' bij nieuwe zorgverleners voorkomen.

Medigo ondersteunt veel zorginstellingen bij VIPP-projecten met de inzet van medisch studenten. Waar zorginstellingen zelf capaciteit moeten wegnemen bij andere afdelingen, kan Medigo een flexibel team van studenten tijdelijk inschakelen om de werkzaamheden op te pakken.

De coronacrisis maakt het behalen van de VIPP deadlines er niet makkelijker op. Doorgaans stonden onze kandidaten op poli's om de patiënten bij de hand te nemen en in te laten loggen in het systeem en om eventuele functionaliteiten uit te leggen en vragen te beantwoorden. Maar dat is op dit moment geen werkbare situatie i.v.m. de 1,5 afstand en de trage opstart van de reguliere zorg. Gelukkig zijn er nieuwe oplossingen bedacht en hier vertelt Medigo Recruiter Marieke meer over:

Wat doen onze kandidaten momenteel gedurende de coronacrisis in het kader van VIPP bij zorginstellingen?

“Bij een vaste klant van ons, een ziekenhuis in regio Amsterdam, waren de patiëntendossiers in een eerste project al geüpdate. Ook het nieuwe patiëntportaal is bij dit ziekenhuis al goed ingericht. Als vervolgstap zouden ze de patiënten eerst fysiek uitnodigen om in te loggen in het portaal, zodat onze kandidaten de patiënten wegwijs zouden kunnen maken. Door de coronacrisis was het niet meer mogelijk om de patiënten fysiek op de poli's uit te nodigen en daarom hebben zij ervoor gekozen om alle patiënten van het ziekenhuis per mail uit te nodigen om in te loggen in het portaal, waarna onze kandidaten de patiënten online ondersteuning konden bieden bij het rondleiden binnen de PGO en het beantwoorden van vragen. Het VIPP project kon op deze manier toch doorgang vinden. Nadat alle patiënten gemaild waren, had het ziekenhuis al snel de target gehaald! Dus er zijn heel veel patiënten die er gebruik van maken en die goed op weg zijn geholpen door onze kandidaten.”

Worden wij sinds VIPP 5 vaker benaderd voor VIPP-ondersteuning?

“Het is in 2019 allemaal begonnen met de patiëntportaal projecten. We krijgen sinds 2020 steeds meer verzoeken van ziekenhuizen en andere zorginstellingen die hier of informatie over opvragen of kandidaten van ons voor willen inzetten. Vaak ook op redelijk korte termijn. Het wordt dus zeker meer!”

Welke voordelen zitten aan een VIPP-bijbaan voor medisch studenten?

“Vooral het patiëntencontact. Daarnaast nog meer inzage in de backend van het patiëntportaal. Omdat zij de zorgverleners van de toekomst worden en hier dus veel mee te maken gaan krijgen is dit voor hun een stapje voor op de rest. Daarnaast denk ik ook dat het goed is om je digitale vaardigheden te verbeteren en meer ervaring op te doen met zorgsystemen.”

Welk type student past het beste bij VIPP-projecten?

“Alle Medigo studenten met verschillende medische studie-achtergronden (WO) kunnen hiervoor ingezet worden. Het gaat namelijk niet alleen om medisch inhoudelijke kennis, maar juist ook om de omgang met de patiënt en het vermogen om zaken uit te kunnen leggen en ze enthousiast te maken over het handige gebruik van het zorgportaal. Al onze academische medisch studenten zijn daar erg goed in. Zij vinden de beleving van de patiënt heel erg belangrijk en hebben veel ervaring met zorgsystemen.”

Welke voordelen zijn er voor een zorginstelling om een Medigo kandidaat in te zetten tijdens een VIPP-project?

“1. Onze medisch studenten zijn gewend snel zelfstandig te werken en leren nieuwe werkzaamheden en (medische) protocollen snel aan.

2. Ze communiceren makkelijk met patiënten en spreken de taal van zorgverleners en zorgprofessionals.

3. Ze zijn flexibel, dus je kunt ze inzetten op de momenten waarop dat voor de zorginstelling het beste uitkomt.

4. En Medigo studenten willen graag ingezet worden bij tijdelijke projecten, ze zijn vaak op zoek naar relevante medische werkervaring die ze kunnen combineren naast hun studie of tussen studie onderdelen door.”

Bron: Medigo, Afbeelding: vipp-programma.nl
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma