Terug naar overzicht Gezondheidszorg
NVZ over arbeidsmarkt in de zorg - Medigo actueel

NVZ over arbeidsmarkt in de zorg

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over de arbeidsmarkt in de zorg: de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide artsen en verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen is de belangrijkste voorwaarde voor goede zorg. Om ook in de toekomst aan die voorwaarde te kunnen voldoen zullen we moeten investeren in opleidingen en (sociale) innovaties.

Bij een onveranderde stijging van de vraag naar zorg zijn er over vijftien tot twintig jaar veel extra medewerkers nodig. In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het een vrijwel onmogelijke opgave om deze medewerkers te vinden. Wie zouden er dan nog voor de klas moeten staan of onze politie moeten versterken? Wij zullen dus met minder mensen meer moeten doen. Die stijging van arbeidsproductiviteit kunnen we realiseren door: • Te investeren in opleidingen • Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen • Sociale innovaties te stimuleren Het huidige kabinet heeft besloten de zorgsector uit te zonderen van de ‘nullijn’ voor overheidspersoneel wat betreft het salaris. Voor het kunnen bieden van een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaardenpakket is dit een belangrijke bijdrage. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor het opleiden van voldoende en goed ziekenhuispersoneel. Bij dit alles past het inzetten van de kracht van de zorgprofessionals door te investeren in (sociale) innovatie. Een goed voorbeeld daarvan zien we in de zorg bijvoorbeeld door taakherschikking in de ziekenhuizen, waarbij artsen en verpleegkundigen taken slimmer verdelen. Ziekenhuizen zetten in op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Door waardering te tonen voor het werk van mensen in de zorg zullen zij met meer plezier langer werken. Zeggenschap over de invulling van het eigen werk en het terugdringen van administratieve lasten spelen daarbij een belangrijke rol.

Bron: NVZ, Afbeelding: Stocksnap via Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma