Coördinatie landelijke patiëntenspreiding - Medigo actueel

Coördinatie landelijke patiëntenspreiding

Medigo kandidaten zijn dit jaar tijdens de eerste golf van de coronacrisis (maart t/m juni) werkzaam geweest bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het LCPS heeft als doel het creëren van een landelijk dekkend systeem zodat patiënten op efficiënte wijze verdeeld kunnen worden over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland, in tijden van (corona)crisis.

In totaal zijn er meer dan zestig medisch studenten via Medigo ingezet, verspreid over 3 afdelingen. Zij waren o.a. actief bij het onderdeel Patient Evacuation Coordination Cell (PECC) en hebben bijgedragen aan de bovenregionale patiënten spreiding op basis van actuele capaciteitsinformatie. Het PECC was 24/7 operationeel. Hierbij lag de focus voor de studenten bij het aannemen, verwerken, doorzetten en terugkoppelen van verzoeken voor het uitplaatsen van patiënten uit ziekenhuizen vanwege plaatsgebrek.

Binnen het LCPS zijn onze kandidaten ingezet op verschillende afdelingen. Sommige studenten werden ingezet om ervoor te zorgen dat de verdeling van beademingsapparatuur en pompen soepel verliep. Dit deden zij vanuit het callcenter, waar zij nauw in contact stonden met de ziekenhuizen om hun uitvraag te noteren en eventueel aanbod en levering van de producten af te stemmen.

Andere studenten werden tijdens het project ingezet voor het leveren van adequate roosters ten behoeve van alle studenten werkzaam in het LCPS. In deze functie waren zij de hele dag bereikbaar om (rooster)conflicten op te lossen en te overleggen over de haalbaarheid van voorgestelde op- of afschalingen. Een drukke, maar leerzame functie vanwege wisselende bezettingsgraden, de wisselende diensten en onregelmatigheden (nachtdiensten, geen ochtenddienst na avonddienst).

Tot slot waren er studenten die voor het Information Management Team hebben gewerkt, of ook wel binnen de Patient Evacution Coordination Cell. Dit was het team dat contact had met de aanvragende ziekenhuizen, artsen en ROAZ’en. Wanneer een arts een patiënt wilde overplaatsen buiten de regio werd er via de mail of telefonisch contact opgenomen. De studenten verwerkten deze gegevens in het systeem en achterhaalden eventuele onderbrekende gegevens zodat de patiënt goed overgeplaatst kon worden.

Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd tijdens dit grote project vroegen wij onze studenten naar hun ervaringen:

Welke vaardigheden heb je opgedaan tijdens dit project?

Floor: Ik voel me veel zelfverzekerder en assertiever als het aankomt op de telefoon oppakken en bellen omdat je iets van iemand wilt weten. Daarnaast heb ik met het uitbreiden van onze werkzaamheden en het daarop aanpassen van allerlei routines die we al hadden, ook geleerd meer de handen uit de mouwen te steken en uitdagingen met twee handen aan te pakken.

Vanity: Ik heb nog beter leren samenwerken, met name met verschillende/nieuwe (het leger, meldkamer ambulance, etc.) disciplines. Daarnaast heb ik nog meer geleerd wat écht flexibel zijn inhoudt.

Merel: Tijdens mijn werkzaamheden heb ik met name mijn communicatieve vaardigheden verbeterd. Tijdens de grootste piek was het hectisch en was goede communicatie onderling en met de ziekenhuizen, artsen en ROAZ’en erg belangrijk. Daarnaast heb ik ook kennis opgedaan over de patiënten op de IC en ambulancevervoer. Verder heb ik veel geleerd van de samenwerking met Defensie en personeel van de meldkamer.

Wilma: Het was, zeker in de eerste twee weken, werken onder hoge druk en continu veranderende omstandigheden. Dit heeft het uiterste gevraagd van mijn communicatievaardigheden. Hoe zorg je dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek in worden gezet zonder dat ze gefrustreerd raken en verdrinken in onduidelijkheid? Hoe ga je om met tegengestelde belangen? Zaken die normaal ook spelen, maar dan uitgebreid worden belegd in vergaderingen en 1:1 gesprekken. Nu was daar geen tijd en ruimte voor. De meeste dingen moesten nu, direct en snel. De werkzaamheden hebben mij geholpen om mijn “helikopterview” verder te ontwikkelen en tegelijkertijd niet het oog voor de individuele student en zijn/haar wensen/strubbelingen te verliezen. Tevens vond ik het waardevol om met vele disciplines samen aan hetzelfde doel te werken.

High profile projecten

Ben jij ook geïnteresseerd in dit soort actuele en high profile projecten en wil jij ook jouw steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus? Bekijk onze openstaande vacatures of verstuur jouw open sollicitatie. Onze recruiters nemen dan contact met jou op!

Over Medigo

Medigo is gespecialiseerd in de werving en kwalificatie van medisch studenten (WO-niveau) en afgestudeerden (0-1 jr.) voor zorginstellingen door heel Nederland, om ondersteuning te bieden in de reguliere zorg en bij tijdelijke (spoed) projecten. Al onze kandidaten worden uitvoerig gekwalificeerd, zijn hoogopgeleid en beschikken over actuele medische kennis en vaardigheden. Zij zijn direct en flexibel inzetbaar en zeer gemotiveerd om veel werk uit handen te nemen. Kortom, het ideale profiel om capaciteitsproblemen op te lossen in tijden van grote drukte of crisis.

Bron: Medigo, Afbeelding: Medigo
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma