Terug naar overzicht Gezondheidszorg
Dag van de POH - Medigo actueel

Dag van de POH

Op 22 mei vieren we elk jaar de Dag van de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner is een essentieel onderdeel van iedere huisartsenpraktijk en krijgt daarom een eigen dag als blijk van waardering.

Een praktijkondersteuner is letterlijk de ondersteuner van de (huisartsen)praktijk. Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg. De functie wordt ingevuld door zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding, relevante werkervaring en een aanvullende bedrijfsopleiding. Als pas afgestudeerd basisarts kun je ook via Medigo tijdelijk aan de slag als POH! Hoe is deze belangrijke functie onstaan? Vanaf eind 20ste eeuw kreeg de gezondheidszorg in Nederland in toenemende mate te maken met patiënten met chronische aandoeningen en psychische klachten. Deze vormden enerzijds een extra taakbelasting voor de huisartsenzorg en de (dure) specialistische ziekenhuiszorg. Anderzijds was er een sterke behoefte vanuit de zorg en patiënten om deze groepen kwalitatief beter te begeleiden. In samenwerking met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties is de functie van praktijkondersteuner ingevoerd. En waarom vieren we deze dag op 22 mei? Dat is de dag waarop in 2007 de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) is opgericht!

Bron: Wikipedia, Afbeelding: June Laves
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma