Terug naar overzicht Zorginstelling
Druk acute verloskunde toegenomen - Medigo actueel

Druk acute verloskunde toegenomen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bekend gemaakt dat de acute verloskundige zorg in Nederland onder grotere druk staat ten opzichte van 2018 als het gaat over het aantal mensen dat afhankelijk is van desbetreffende zorg per regio en per ziekenhuis. Dit blijkt uit de bereikbaarheidsanalyse die elk jaar wordt uitgevoerd onder Nederlandse ziekenhuizen.

Nederland heeft nog altijd te maken met tekorten in de zorg. Door het steeds verschuivende zorgaanbod in Nederland ten op zichte van het aantal patiënten per ziekenhuis staan bepaalde specialismen onder hogere druk. Het RIVM analyseert periodiek het aanbod en bereikbaarheid van de zorg in Nederland. Uit de bereikbaarheidsanalyse van 2019 blijkt dat onder andere de acute verloskundige zorg in Nederland meer onder druk staat ten opzichte van 2018. Dit komt doordat het aantal ziekenhuislocaties met een 24/7-uurs SEH ten opzichte van 2018 met drie is afgenomen. Twee locaties zijn gesloten en de SEH van één locatie heeft beperkte openingstijden gekregen. Het aantal ziekenhuislocaties dat acute verloskundige zorg aanbiedt, is met vijf afgenomen. In één geval gaat het om een sluiting van een ziekenhuis, namelijk het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad. In de andere vier gevallen komt het doordat de acute verloskunde is verschoven naar andere locaties. Doordat de concentratie van acute verloskunde veranderd is ontstaat er dus een verminderd zorgaanbod in bepaalde regio’s en hierdoor krijgen ziekenhuizen in andere regio’s juist meer patiënten en dus een hogere werkdruk. Medigo biedt oplossing: Als gespecialiseerd medisch uitzendbureau staan wij dagelijks in contact met ziekenhuizen in alle regio's van Nederland. Medigo weet precies welke maatoplossing bij uw instelling past om het zorgaanbod op peil te houden. Medigo ondersteunt al jaren de acute zorg binnen het ziekenhuis door basisartsen in te zetten als arts-assistent triage om het tekort aan SEH verpleegkundigen op te vangen. Ook voorziet Medigo verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis van medisch studenten die het gehele zorgproces op verschillende niveaus kunnen ondersteunen. Hiermee wordt het vaste personeel ondersteund en daarmee de algehele werkdruk verlaagd.

Bron: RIVM, Afbeelding: Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma