Intercollegiale verliefdheden onder artsen - Medigo actueel

Intercollegiale verliefdheden onder artsen

Waarschijnlijk komt het vaak voor dat er tussen artsen onderling of tussen arts en verpleegkundige amoureuze gevoelens opwellen. Kennelijk spreekt dit onderwerp nogal tot de verbeelding want het is een geliefd thema in doktersromans, films, televisieseries en tegenwoordig ook zelfs in computerspelletjes! Bijna de helft van de artsen is ooit verliefd geweest op een collega. Uit een onderzoek uitgevoerd onder 401 artsen, assistenten en medisch studenten blijkt dat er 163 verliefd zijn of zijn geweest op een collega. Hoewel verliefdheden tussen collegae betrekkelijk vaak voorkomen, is slechts ongeveer een kwart daarvan geassocieerd met een vaste relatie. Specialismen onderling verschillen nogal in de mate waarin zij verliefd zijn op collegae. Onder Internisten en Chirurgen zaten bijvoorbeeld 39% en 42% verliefden en Obstetrici bleken het vaakst verliefd; namelijk 62%. Dit steekt weer af tegen de 25% onder de dermatologen. De onderzoekers: "Het liefdesleven van artsen is tot nog toe een weinig belicht onderwerp geweest. Weliswaar suggereren films dat de dokter een over het algemeen licht ontvlambaar type is maar of dat werkelijk zo is, is nog maar de vraag. En als de vonk eenmaal overspringt, is de gelukkige dan een collega of iemand uit een heel andere hoek? Uit onze inventarisatie blijkt dat ongeveer 40% van de artsen ooit verliefd is geworden op een collega. Dat lijkt een hoog percentage maar of dit meer of minder is dan in andere beroepen is onbekend. Een vergelijkend onderzoek met bijvoorbeeld piloten of politieagenten is dan ook dringend gewenst!" Bron: Prof. dr. P.W. de Leeuw - Hoofdredacteur NvtG | Afbeelding: Flickr

Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma