Maak de patiënt zélf expert - Medigo actueel

Maak de patiënt zélf expert

Maastricht UMC+ stimuleert zelfmanagment onder patiënten met "SMART-IBD". Omdat het verschil tussen het aantal beschikbare artsen ten opzichte van de totale bevolking steeds groter wordt is Maastricht UMC van mening dat het zou helpen als patiënten zelf ook expert worden op gebied van hun eigen ziekte.

Dokters zijn op jaarbasis maar een paar uur beschikbaar voor iedere patiënt en daarom kunnen ze niet continue coachen of raad geven. Dat gaat ten koste van de aandacht voor het functioneren van patiënten in het dagelijks leven. Die zijn wat dat betreft veelal aangewezen op zichzelf. En hoe meer zij weten over hun eigen ziekte, hoe meer ze zelf kunnen doen. Het is dus zaak om iedere patiënt zélf zijn grootste expert te maken. Dat is ook de beste manier om maatwerk te leveren. Marieke Pierik, maag-, darm- en leverarts in Maastricht, vertelt over de oplossing SMART-IBD: "De juiste ondersteuning kunnen zorgverleners alleen geven als ze de juiste data hebben. Om te voorkomen dat het verzamelen van die data de registratielast voor zorgverleners nog verder opstuwt, hebben we het project SMART-IBD opgezet, gericht op patiënten met chronische darmklachten. Smart staat in dit geval voor Systematic Measurement of All Relevant Topics. In samenspraak met patiëntenverenigingen en UMC’s uit Groningen en Leiden verzamelen we data bij patiënten en delen die onderling. We vragen die data bij patiënten uit met de eHealth tool "Mijn IBD Coach", en we leggen bij ieder bezoek bepaalde gegevens vast in het systeem voor ziekenhuisinformatie. Zo registreren we bij de bron. Met de data die we verzamelen, kunnen we eenvoudiger verschillende patiëntgroepen onderscheiden, en verschillende zorgpaden ontwikkelen en verbeteren." "Meer samenwerking in de zorg en meer zelfmanagement bij de patiënt, daar moeten we naartoe!"

Bron: Zorgvisie & Maastricht UMC, Afbeelding: Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma