Terug naar overzicht Gezondheidszorg
Overlevingskans verbeteren bij hartstilstand - Medigo actueel

Overlevingskans verbeteren bij hartstilstand

Philips en de Amerikaanse hartstichting zijn een samenwerking aangegaan en hebben een uniek programma ontwikkeld om de overlevingskans bij een plotselinge hartstilstand te verbeteren. Het zogenoemde Connected Pulse programma wordt in de loop van 2019 wereldwijd ingezet.

“Philips streeft ernaar om geïntegreerde cardiologische oplossingen te bieden met een nadruk op preventie, diagnostiek en behandeling”, zegt Frans van Houten, CEO bij Koninklijke Philips en lid van de Amerikaanse hartstichting. Wereldwijd zorgen hart- en vaatziekten jaarlijks voor bijna 17 miljoen doden (31 procent van alle sterfgevallen). 70 tot 80 procent van de plotselinge hartstilstanden vindt buiten het ziekenhuis plaats en voor elke minuut die zonder reanimatie/defibrillatie voorbijgaat, neemt de overlevingskans van een slachtoffer met 7 tot 10 procent af. Als er sprake is van omstandersinterventie en behandeling met een AED verdrievoudigt de overlevingskans tot 31,4 procent. Daarom zijn Philips en de Amerikaanse Hartstichting de krachten gaan bundelen om een grootschalig, geïntegreerd pakket aan diensten en oplossingen te ontwikkelen om dit te bevorderen. Het Connecte Pulse programma bestaat onder andere uit: - Openbaar beschikbare AED's overal plaatsen; - GPS-positionering: vindt de dichtsbijzinde AED en reainimatie-gecertificeerde hulpverlener; - Software die ondersteuning biedt aan meldkamerpersoneel; - Telefonische reanimatietraining vanaf de meldkamer; - Bijscholing voor ambulancepersoneel; - Trainingsreclame van 30 seconden op drukke locaties; - Trainingspakketten voor reanimatie op scholen; - Openbare voorlichtings- en trainingscampagne. De technologie van Philips en de cardiologische kennis van de Amerikaanse Hartstichting zorgen in de vorm van het Connected Pulse programma voor de verbetering van overlevingskansen bij een plotselinge hartstilstand, wereldwijd!

Bron: Philips, Afbeelding: Paul Brennan via Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma