Terug naar overzicht Zorginstelling
Perspectief voor huisartsen - Medigo actueel

Perspectief voor huisartsen

De huisarts is een medische beroepsbeoefenaar in de eerstelijnszorg, ook wel poortwachter van de gezondheidszorg genoemd. In het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 blijft de huisarts de belangrijkste zorgaanbieder. De Rabobank deelt de volgende cijfers en trends rondom huisartsenzorg:

De zorgvraag in de eerstelijn blijft toenemen terwijl het aanbod in sommige regio’s tegen de grenzen aanloopt. Op middellange termijn verwachten we dat huisartsenzorg in grotere praktijken met meer artsen en meer specialismen in steeds grotere werkgebieden wordt georganiseerd. De doelstellingen veranderen van genezing naar preventie, ondersteunen van zelfmanagement en omgaan met chronische ziekten. Hierdoor verandert het aanbod van zorg vanuit de huisarts. Personeel ondersteunt de huisarts door taakdelegatie, waarbij activiteiten op basis van protocollen worden overgenomen. Daarnaast werken huisartsen steeds meer samen met andere (zorg)verleners, zoals de wijkverpleegkundige, Wmo-consulent en opticien. Nederland vergrijst de komende jaren sterk. Er is sprake van dubbele vergrijzing, wat betekent dat het aandeel ouderen stijgt en dat deze ouderen steeds ouder worden. Tevens hebben ouderen vaker meer aandoeningen, waardoor men meer beroep doet op de huisarts. Er is een tendens vanuit de overheid om meer (zware) zorg thuis en in de buurt (decentralisatie) te organiseren. De gevolgen hiervan zijn een toename van activiteiten van thuiszorg en extramuralisering van huisarts en ziekenhuis.

Bron: Rabobank, Afbeelding: Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma