Spraaktechnologie in EPD - Medigo actueel

Spraaktechnologie in EPD

De Amerikaanse zorginstelling Nebraska Medicine heeft spraaktechnologie toegevoegd aan het EPD. Zij experimenteert al sinds 2016 met de spraaktechnologie en het is nu van toepassing in het EPD van leverancier Epic. Aanleiding was een groeiende ontevredenheid onder de artsen over het invoeren van gegevens in het EPD.

Met behulp van de gespecialiseerde software kunnen artsen hun notities inspreken via smartphone of een ander elektronisch device. De betreffende gegevens worden daarna direct ingevoerd in het EPD. Ook geeft het systeem feedback aan de artsen als notities mogelijk essentiële informatie missen die nodig is voor de behandeling of de facturering. Sinds de implementatie van de spraaktechnologie zijn de kosten die de zorginstelling Nebraska Medicine maakt rond de transcriptie met 23 procent gedaald. Verder is 94 procent van mening dat zij hun werk beter kunnen doen en 71 procent van de artsen oordeelt dat de kwaliteit van de registratie aanzienlijk is verbeterd. De zorgverleners zeggen dat ze nu een half uur per dag in tijd winnen.

Bron: Zorgvisie & Nabraska Medicine, Afbeelding: mcmurryjulie via Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma