Terug naar overzicht Gezondheidszorg
Strijd tegen tekort doktersassistenten - Medigo actueel

Strijd tegen tekort doktersassistenten

De strijd tegen de tekorten binnen de huisartsenzorg is nog niet gestreden. Zo blijft het tekort aan doktersassistenten nog steeds oplopen. Uit prognoses van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat het tekort aan doktersassistenten in ons land in 2022 kan oplopen tot 600.

Zo was de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) al vaker in het nieuws het afgelopen jaar over de dreiging van een groot tekort aan doktersassistenten. Kees Gillis van de NVDA vertelde over een voorbeeld van een huisartsenpost die door personeelsgebrek definitief dicht is gegaan. Hij vreest dat als de trend zich voortzet, de deur bij andere praktijken ook dicht moet.

Volgens Gillis brengt het tekort aan assistenten de kwaliteit van huisartsenzorg in gevaar: "Een assistent is de eerste die je spreekt als je contact opneemt met de huisarts. Die bepaalt óf, en zo ja welke, aandacht een patiënt nodig heeft. Als de poortwachter wegvalt, heeft de zorg een probleem. Doordat de werkdruk op overgebleven assistenten toeneemt, zou ook de patiëntveiligheid in het geding kunnen komen."

Wij als medisch uitzendbureau dragen een steentje bij om de hoge tekorten aan doktersassistenten op te lossen. Veel praktijken kiezen voor een medisch student (bijvoorbeeld Geneeskunde) als vervangend doktersassistent of als tijdelijke extra capaciteit binnen het team. Via Medigo gaan er dagelijks medisch studenten als doktersassistenten aan de slag bij huisartspraktijken in heel Nederland. Bekijk de mogelijkheden van onze medisch studenten voor uw huisartsenpraktijk!

Bron: Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Afbeelding: Pixabay
Hi! Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op.
Medigo assistent Emma